Nói không với BẠO LỰC
Bảo vệ Trẻ Em- An toàn cho Phụ nữ
Trái Tim Xanh
Cam kết chấm dứt bạo lực, bảo vệ trẻ em và phụ nữ

Đại dịch COVID-19 gây ra tổn thất nặng nề trên toàn thế giới. Những nỗ lực ngăn chặn vi-rút corona hết sức quan trọng tới sức khoẻ của người dân trên toàn thế giới, tuy nhiên cũng khiến cho trẻ em và phụ nữ gia tăng nguy cơ bị bạo lực, như ngược đãi, bạo lực trên cơ sở giới và xâm hại tình dục.

Một số báo cáo gần đây từ các quốc gia đang bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 cho thấy hạn chế đi lại, cách ly xã hội và những biện pháp ngăn chặn bệnh dịch khác, đi kèm với áp lực kinh tế và xã hội tăng lên đối với các gia đình đang dẫn đến bạo lực tăng lên, đặc biệt đối với phụ nữ và trẻ em gái. Ở nhiều quốc gia trên thế giới, bạo lực gia đình tăng từ 30% đến 300%. Tại Việt Nam, 21 triệu trẻ em không đến trường và cách ly ở nhà trong thời gian qua. Hiện thực mới này tác động trực tiếp đến sự chăm sóc, bảo vệ và an toàn của trẻ em.

Ở nhiều quốc gia trên thế giới, bạo lực gia đình tăng từ 30% đến 300%. Tại Việt Nam, 21 triệu trẻ em không đến trường và cách ly ở nhà trong thời gian qua. Hiện thực mới này tác động trực tiếp đến sự chăm sóc, bảo vệ và an toàn của trẻ em.Ở nhiều quốc gia trên thế giới, bạo lực gia đình tăng từ 30% đến 300%. Tại Việt Nam, 21 triệu trẻ em không đến trường và cách ly ở nhà trong thời gian qua. Hiện thực mới này tác động trực tiếp đến sự chăm sóc, bảo vệ và an toàn của trẻ em.

UNICEF, UN WomenUNFPA đồng hành cùng chính phủ và các tổ chức quốc tế như Plan International, ChildFund, Save the Children, World Vision và các tổ chức khác phát động chiến dịch truyền thông Trái Tim Xanh nhằm nâng cao nhận thức về nguy cơ bạo lực đối với trẻ em và phụ nữ tại Việt Nam trong các bối cảnh khẩn cấp, kêu gọi người dân, cha mẹ, người chăm sóc trẻ, trẻ em cũng như các nhà hoạch địch chính sách chống lại bạo lực.

Chiến dịch còn có sự tham gia của nhiều người nổi tiếng và có tầm ảnh hưởng – những người đang khuyếch đại tiếng nói của mình nhằm chấm dứt bạo lực.
Hãy tham gia chiến dịch

Góp 1 trái tim xanh

Biểu tượng của tình yêu, phi bạo lực và hy vọng như một lời cam kếtđể chấm dứt bạo lực, cùng bảo vệ trẻ em và phụ nữ. Biểu tượng của tình yêu, phi bạo lực và hy vọng như một lời cam kết.

BẠO LỰC
Thể chất và tinh thần

Gia đình cần là mái nhà hạnh phúc, bình yên và yêu thương mà không có bất kỳ hành vi bạo lực thể chất và tinh thần nào.

XÂM HẠI
Tình dục

Cảnh giác và báo cáo các trường hợp xâm hại tình dục trẻ em.

BẠO LỰC
Trên mạng

Đảm bảo môi trường mạng an toàn cho trẻ .

SỨC KHỎE
Tâm thần

Hỗ trợ sức khỏe tâm thần và tâm lý xã hội cho trẻ em và người chưa thành niên.

TAI NẠN
Thương tích

Đảm bảo môi trường mạng an toàn cho trẻ .

Hãy tham gia chiến dịch bằng cách

GÓP 1 TRÁI TIM XANH

Để chấm dứt bạo lực, bảo vệ trẻ em và phụ nữ. Để chấm dứt bạo lực, bảo vệ trẻ em và phụ nữ.

TỔNG ĐÀI QUỐC GIA BẢO VỆ TRẺ EM

111

DỊCH VỤ HỖ TRỢ CHO TRẺ EM VÀ PHỤ NỮ BỊ BẠO LỰC

Nhà Bình Yên

Trung tâm CSAGA