Những cuộc khủng hoảng như đại dịch COVID-19 ảnh hưởng tiêu cực trên toàn thế giới. Trước những tác động sâu sắc của dịch bệnh tới mọi cá nhân nói chung và trẻ em nói riêng, học sinh phải nghỉ học dài ngày ở nhà để thực hiện giãn cách xã hội và phòng ngừa dịch bệnh hiệu quả.

Tuy nhiên, không gian khép kíp của mỗi ngôi nhà còn ẩn chứa nhiều nguy cơ tai nạn thương tích cho trẻ em. Vì vậy, cha mẹ, người chăm sóc trẻ cần quan tâm và đảm bảo tạo ra môi trường an toàn cho trẻ; đồng thời hướng dẫn trẻ chủ động phòng chống tai nạn thương tích trong thời gian các em ở nhà, đặc biệt khi có mặt cha mẹ và các thành viên khác trong gia đình.

Hãy tham gia chiến dịch bằng cách

GÓP 1 TRÁI TIM XANH

Để chấm dứt bạo lực, bảo vệ trẻ em và phụ nữ. Để chấm dứt bạo lực, bảo vệ trẻ em và phụ nữ.

TỔNG ĐÀI QUỐC GIA BẢO VỆ TRẺ EM

111

DỊCH VỤ HỖ TRỢ CHO TRẺ EM VÀ PHỤ NỮ BỊ BẠO LỰC

Nhà Bình Yên

Trung tâm CSAGA