Những nghiên cứu về các đợt bùng phát dịch trong quá khứ cho thấy, trong thời gian khủng hoảng và biến động xã hội, gánh nặng kinh tế ngày một đè nặng lên các gia đình và những người chăm sóc càng dễ khiến trẻ em trở thành nạn nhân của xâm hại tình dục. Những biện pháp như đóng cửa trường học và mất đi sự chăm sóc từ cha mẹ cũng có thể dẫn đến các nguy cơ trẻ bị xâm hại tình dục. Hơn nữa, nhiều biện pháp mà chính quyền các quốc gia áp dụng để giải quyết khủng hoảng, bao gồm cả đại dịch COVID-19, đã gây ra những gián đoạn trong cơ chế báo cáo và giới thiệu của các dịch vụ bảo vệ trẻ em, khiến nhiều trẻ em và gia đình trở nên dễ bị tổn thương.

Do đó, cần nâng cao nhận thức của các gia đình, cộng đồng và người dân nói chung để ĐỀ PHÒNG các nguy cơ xâm hại đối với trẻ em trong tình hình này, phát hiện những dấu hiệu xâm hại đối với những trẻ em có nguy cơ và BÁO CÁO các trường hợp xâm hại tình dục trẻ em.

Hãy tham gia chiến dịch bằng cách

GÓP 1 TRÁI TIM XANH

Để chấm dứt bạo lực, bảo vệ trẻ em và phụ nữ. Để chấm dứt bạo lực, bảo vệ trẻ em và phụ nữ.

TỔNG ĐÀI QUỐC GIA BẢO VỆ TRẺ EM

111

DỊCH VỤ HỖ TRỢ CHO TRẺ EM VÀ PHỤ NỮ BỊ BẠO LỰC

Nhà Bình Yên

Trung tâm CSAGA