Đảm bảo sức khỏe thể chất và tinh thần của trẻ em và người chưa thành niên trong đại dịch COVID-19

20/04/2021

Trong bối cảnh đại dịch COVID-19, trẻ em và người chưa thành niên thuộc nhóm dễ bị ảnh hưởng nhất. Để đảm bảo sức khỏe thể chất và tinh thần của các em, chúng ta cần làm gì? Hãy cùng xem video nhé!

Tài Liệu đính kèm
Hãy tham gia chiến dịch bằng cách

GÓP 1 TRÁI TIM XANH

Để chấm dứt bạo lực, bảo vệ trẻ em và phụ nữ. Để chấm dứt bạo lực, bảo vệ trẻ em và phụ nữ.

TỔNG ĐÀI QUỐC GIA BẢO VỆ TRẺ EM

111

DỊCH VỤ HỖ TRỢ CHO TRẺ EM VÀ PHỤ NỮ BỊ BẠO LỰC

Nhà Bình Yên

Trung tâm CSAGA